خط مشی

خط مشی


خط مشی کیفیت

 شرکت کوشا نوین ترنج که بیش از نیم قرن در راستای آبادانی میهن عزیزمان ایران ، در زمینه سرمایه گذاری ، طراحی و اجرای پروژه های خانه و آشپزخانه فعالیت نموده است

به منظور تحقق آرمان های فوق ، رعایت اصول ذیل را برخود و سایر کارکنان سازمان لازم الاجراء می دانم :

جلب اعتماد و افزایش سطح رضاینتمندی مشتریان با اجرای بهینه سازی پروژه ها در چارچوب برنامه زمانبندی و سطح کیفی مورد انتظار .

افزایش سطح مهارت نیروهای انسانی از طریق آموزش های مستمر و مورد نیاز .

تأمین منابع مالی ، متناسب با نیاز پروژه ها ، با اعمال سیاستهای سرمایه گذاری و با درنظرگرفتن توجیه اقتصادی پروژه ها .

اطمینان از سرعت و دقت در اقدامات به هنگام ارائه خدمات .

بهبود و ارتقاء مستمر اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت با توجه به بازنگری های لازمه ، اندازه گیری و پایش اهداف کیفی و فرآیندها .

شناسایی و ایجاد فرآیندهای مورد نیاز برای سیستم مدیریت یکپارچه سازمان .

دستیابی به آرمان خط مشی کیفیت ، جز با مشارکت کلیه کارکنان در راستای تحقق اصول ذکر شده میسر نخواهد بود ، بنابراین ضمن اعلام مسئول بودن تمامی کارکنان سازمان در قبال اجرای دقیق و مؤثر سیستم مدیریت کیفیت انتظار دارد همکاران ارجمند با آگاهی کامل از تمامی مفاد خط مشی کیفیت ، آن را سرلوحۀ تمامی فعالیت های خود قرار دهند .

 

                                        به امید پیشرفت در تمامی عرصه ها

                                                        مدیرعــامل