تاریخچه شرکت کوشا نوین ترنج
تاریخچه شرکت کوشا نوین ترنج

40 تا 60 دهه

تولید ظروف آلومینیومی

1358 سال

سال 1358 تاسیس کارخانه شرکت کوشا نوین ترنج

1362 سال

سال 1362 زدن رنگ کوره ای به ظروف آلومینیومی

70 دهه

تولید ظروف پرسی و تفلون آزمایشی

1358 سال

سال 1358 تاسیس کارخانه شرکت کوشا نوین ترنج

1372 سال

سال 1372 شروع تفلون آزمایشی

1374 سال

سال 1374 ثبت برند ترنج و آغاز کار خود

1375 سال

سال 1375 نصب کوره های کانوایر

1376 سال

سال 1376 دریافت استاندارد تشویقی

1377 سال

سال 1377 خط اتوماتیک رنگ پودری / ارائه محصولات با درب شیشه ای نشکن در بازار

1378 سال

سال 1378 9002 iso ورژن 98

80 دهه

دهه 80 (تولید محصولات دایکستی و ثبت برند T.T.COOK)

1383 سال

سال 1383 دریافت استاندارد اجباری ملی

1384 سال

سال 1384 خط رنگ دکورال (طرح دار)

1387 سال

سال 1387 رجیستر کل محصولات برای اولین با در ایران

1388 سال

سال 1388 تولید محصولات دایکاستی بصورت آزمایشی

1389 سال

سال 1389 ثبت برند T.T.COOK ، محصولات دایکاستی و لاکچری با برند T.T.COOK

90 دهه

دهه 90 (ثبت برند SUZUKI)

1392 سال

سال 1392 تولید ظروف سرامیکی

1393 سال

سال 1393 خط آرایش اتوماتیک ، طراحی و نصب در بخش R&D شرکت

1394 سال

سال 1394 تولید محصولات جهانی با کیفیت جهانی با برند SUZUKI

1395 سال

سال 1395 بروز رسانی اتوماسیون داخلی

1396 سال

سال 1396 CRM